Тони Де Йонкер

Microsoft MVP, Холандия

Microsoft MVP от 2015 г.

Тони е бизнес консултант и собственик на De Jonker Consultancy. Повече от 30 години със своите специфичните познания и умения в областта на бизнеса/финансирането, Excel разработките и обучението той е в подкрепа на много национални и международни клиенти. Тони е домакин и съосновател на ежегодните събития Excel Experience Day, Excel Expert Day, Amsterdam Excel Summit и редовен лектор на конференциите Office Trainer Tage в Люцерн и Excellent Days в Мюнхен.

Той предлага многобройни курсове и обучения, свързани с Excel – Dashboards, Investment Analysis, Cash Flow Forecasting, Financial Modelling, Data Visualization and InfoCharts. Също така редовно пише и води рублики, свързани с Excel за различни IT списания и медии.

Темата на лекцията на Тони на конференцията е: „Excel Tips, Tricks & Traps“.

Уеб сайт:
www.alwaysexcel.com/