Боряна Петрова, ITraining

Боряна Петрова, ITraining

ITraining е компания за професионални консултации, обучение и тренинг в сферата на Microsoft технологиите, IT и уеб маркетинга. Създадена е от Боряна Петрова, сертифициран Microsoft преподавател с над 10 годишен опит като IT инструктор и консултант.

Основното предимство на ITraining е индивидуалния подход към всеки клиент – като програма, учебен материал и методология, които са изцяло съобразени със специфичните нужди на конкретната компания, организация, институция, бранд, с моментното ниво на обучаваните, както и с характерните особености на българското IT пространство.

Обученията, тренинг курсовете и консултациите в ITraining се водят по съвременните изисквания и утвърдените световни стандарти в IT сферата. Насочени са предимно към придобиване на реален практически опит и полезни знания чрез използване на разнообразни тестове и упражнения и чрез анализиране и решаване на конкретни бизнес проблеми, свързани с професионалната дейност на обучаваните.

ITraining е и оторизиран тестинг център на Certiport за Microsoft сертификации.