Предлагаме три спонсорски пакета за Bulgaria Excel Days 2018

„Excellent спонсор“ – 3 500 лв.

Срещу това получавате:

 • 2 пропуска и за 2-та мастъркласа за ваши служители (стойност 1500 лв., вкл. 2 кафе паузи и обяд);
 • 8 пропуска за конференцията за ваши служители (стойност 800 лв., вкл. 2 кафе паузи и коктейл) и VIP места;
 • Присъствие на представител на компанията на официалната вечеря с лекторите и специалните гости на събитието;
 • Изписване с голям шрифт на самостоятелно място името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Споменаване на името на компанията ви във всички статии и ПР материали промотиращи събитието;
 • Разполагане на 3 рекламни банери на компанията ви във фоайето пред залата, на сцената в залата на конференцията и в залата на мастъркласовете;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата и за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците;
 • Възможност за показване на ваш рекламен видеоклип преди началото и по време на кафе паузите на конференцията.
До две компании (които не са конкуренти) ще бъдат „Excellent Спонсор“.

„Спонсор“ – 1 750 лв.

Срещу това получавате:

 • 1 пропуск за 2-та мастъркласа за ваши служители (стойност 750 лв., вкл. 2 кафе паузи и обяд);
 • 5 пропуска за конференцията за ваши служители (стойност 500 лв., вкл. 2 кафе паузи и коктейл) и VIP места;
 • Изписване на специално място, заедно с другите спонсори на името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Споменаване на името на компанията във всички статии и ПР материали промотиращи събитието;
 • Разполагане на 2 рекламни банери на компанията ви във фоайето пред залата и в залата на конференцията;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата и за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците;
 • Възможност за показване на ваш рекламен видеоклип преди началото и по време на кафе паузите на конференцията.
До четири компании (които не са конкуренти) ще бъдат „Спонсор“.

„С подкрепата на:“ – 750 лв.

Срещу това получавате:

 • 3 пропуска за конференцията за ваши служители (на стойност 300 лв.) и VIP места;
 • Изписване на името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Възможност за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците.
 • Разполагане на 1 рекламен банер на компанията ви във фоайето пред залата;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата.