Спонсорски пакети за международната конференция Bulgaria Excel Days 2019

Excel in Business – Data Analysis, PowerBI Solutions, VBA Best Practices

19, 20, 21, 22 ноември, 2019

Предлагаме три спонсорски пакета за Bulgaria Excel Days 2019

Excellent спонсор“ 2000 евро

Срещу това получавате:

 • По 1 пропуск за 4-те мастъркласа за ваши служители (стойност 2000 лв., вкл. 2 кафе паузи и обяд);
 • 10 пропуска за конференцията за ваши служители (стойност 1000 лв.) и VIP места (вкл. 2 кафе паузи и коктейл);
 • Присъствие на представител на компанията на официалната вечеря с лекторите и специалните гости на събитието;
 • Изписване с голям шрифт на самостоятелно място името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Споменаване на името на компанията ви във всички статии и ПР материали промотиращи събитието;
 • Разполагане на 3 рекламни банери на компанията ви във фоайето пред залата, на сцената в залата на конференцията и в залата на мастъркласовете;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата и за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците;
 • Възможност за показване на ваш рекламен видеоклип преди началото и по време на кафе паузите на конференцията.

До три компании (които не са конкуренти) ще бъдат „Excellent Спонсор“.


Silver спонсор“ – 1000 евро

Срещу това получавате:

 • 2 пропуска за мастърклас (по избор) за ваши служители (стойност 800 лв., вкл. 2 кафе паузи и обяд);
 • 6 пропуска за конференцията за ваши служители (стойност 600 лв.) и VIP места (вкл. 2 кафе паузи и коктейл);
 • Изписване на специално място, заедно с другите спонсори на името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Споменаване на името на компанията във всички статии и ПР материали промотиращи събитието;
 • Разполагане на 2 рекламни банери на компанията ви във фоайето пред залата и в залата на конференцията;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата и за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците;
 • Възможност за показване на ваш рекламен видеоклип преди началото и по време на кафе паузите на конференцията.

До пет компании (които не са конкуренти) ще бъдат „Silver Спонсор“.


„Спонсор“ – 500 евро

Срещу това получавате:

 • 1 пропуск за мастърклас (по избор) за ваши служители (на стойност 400 лв., вкл. 2 кафе паузи и обяд)
 • 3 пропуска за конференцията за ваши служители (на стойност 300 лв.) и VIP места (вкл. 2 кафе паузи и коктейл);
 • Изписване на името и логото на компанията ви във всички визуални материали, промотиращи събитието;
 • Възможност за включване на ваши рекламни брошури в материалите, които ще получат участниците.
 • Разполагане на 1 рекламен банер на компанията ви във фоайето пред залата;
 • Възможност за разполагане на ваша рекламна маса/щанд във фоайето пред залата.