Лейла Гарани

Xelplus, Austria

Лейла Гарани е Excel  инструктор, специализирана основно в Dashboards и Visualizations техники и инструменти. Тя е Microsoft Certified Excel Expert и има над 15 години опит в обучението и прилагането на различни системи за управление на информацията.
Със своите онлайн курсове и тренинг програми Лейла обучава бизнеса как да използва по-ефективно функционалностите на Excel, за да решава проблеми и да постига максимални резултати. Тя предлага и корпоративни консултации, относно подобряване на бизнес процесите, като проектира интерфейси и инструменти с помощта на VBA за Excel.
Голямата част от нейните Excel обучения и персонализирани трейнинг сесии са за авторитетни международни компании, институции и университети в Европа.
Лейла е магистър по икономика, експерт и ръководител на проекти, свързани и с Oracle HFM Accounting Systems.
Нейната страст е преподаването и решаването на трудни казуси в Microsoft Excel. Тя има собствен уебсайт, посветен на Excel – Xelplus и активен YouTube канал (с над 150 000 абонати) където може да намерите много разнообразни и полезни видеа – повечето – Excel tips & tricks, създадени на базата на въпроси, които тя получава от онлайн общността и професионалистите в Excel.

Може също да я следвате и да и зададете въпроси, свързани с Excel в Quora.

Microsoft MVP от 2017 г.

Темата на лекцията на Лейла е: The NEW Excel: How it will change the way we work!

The new Dynamic Arrays have changed Excel forever.
Together with Excel’s new calculation engine we’ll be using simple formulas for complex tasks.

  • Filter & Sort data with ease
  • Create an impressive dashboard within minutes
  • Split text and numbers from one cell to two columns