Тони Де Йонкер

De Jonker Consultancy, Netherlands

Тони е бизнес консултант и собственик на De Jonker Consultancy. Повече от 30 години със своите специфичните познания и умения в областта на бизнеса/финансирането, Excel разработките и обучението той е в подкрепа на много национални и международни клиенти. Тони е домакин и съосновател на ежегодните събития Excel Experience Day, Excel Expert Day, Amsterdam Excel Summit и редовен лектор на конференциите Office Trainer Tage в Люцерн и Excellent Days в Мюнхен.

Той предлага многобройни курсове и обучения, свързани с Excel – Dashboards, Investment Analysis, Cash Flow Forecasting, Financial Modelling, Data Visualization and InfoCharts. Също така редовно пише и води рублики, свързани с Excel за различни IT списания и медии.

Microsoft MVP от 2015 г.

Личният му уебсайт: Always Excel

Темата на лекцията на Тони е: The Best Excel Tips & Tricks of All Time